castellano | english
Qui som
Equip professional
Àrees
Especialització
Serveis
Teleconsulta
Idiomes
Contacte

Teleconsulta

Consulta on-line per videoconferència

Si vostè resideix fora de la província de Barcelona o té especials dificultats de desplaçament, o bé pateix alguna discapacitat o limitació física que l’impedeix acudir a la nostra consulta, li oferim la possibilitat d'una TELECONSULTA.

La teleconsulta a través d'Internet, per videoconferència, és un recurs tecnològic que facilita l'accés pacient-especialista. Evita desplaçaments, sense perdre el contacte "cara a cara". La teleconsulta on-line, com la presencial, permet una atenció en temps real, personalitzada, exclusiva i confidencial.

La consulta per videoconferència, no substitueix de cap manera la consulta o judici professional efectuats de forma presencial, mitjançant la relació directa especialista-pacient. El Gabinet Drs. Obiols considera l'ús de la videoconferència útil i indicat només com a complement de consultes presencials. Es considera un sistema vàlid de comunicació entre l'especialista i pacients ja coneguts, que tenen història clínica oberta en el Gabinet Drs. Obiols. Per tant, és preferible fer almenys la primera consulta de forma presencial, però ens podem adaptar a les necessitats particulars donada la situació actual.

Com se sol·licita el servei?

Connectant prèviament per telèfon amb la secretaria del Gabinet Drs. Obiols i seguint els passos detallats en aquesta pàgina, que consisteixen en pagar el servei i reservar data i hora per a la consulta.

En la data i l'hora fixades ha de connectar-se, a través de l'enllaç que la secretaria li indicarà, amb Gabinet Drs. Obiols, on el doctor l’atendrà.

El preu per visita és el mateix que el d'una consulta presencial: 80€

Com haig de pagar?

Fent una transferencia bancària al nº de cc que la secretaria li facilitarà.

Què necessito?

Un ordinador, mòbil o tablet, connectat a internet i una càmera (Webcam) en el seu equip informàtic (verifiqui sempre que veu la seva pròpia imatge) juntament amb un micròfon i auriculars de bona qualitat.

A l'hora que se li indicarà per a la consulta haurà de connectar-se a través de l'enllaç que la secretaria li haurà proporcionat.

Asseguri's que no tindrà trucades telefòniques o distraccions durant la sessió.

Condicions generals

El Gabinet Drs. Obiols no es responsabilitza de les condicions generals de funcionament d'Internet al moment de la consulta, ni per tant de la qualitat de video i àudio durant la mateixa.

L'usuari podrà sol·licitar una nova consulta gratuïta exclusivament en el cas que les condicions de la xarxa no permetin establir una comunicació eficient (s'entén per comunicació eficient la que permet com a mínim l'àudio). La videoconferència permet una comunicació altament segura i eficaç, excepte imponderables de la xarxa o fets insalvables.

Les dades del formulari de sol·licitud de consulta, així com els continguts de l'entrevista són, naturalment, confidencials i no reben un altre ús per part del Gabinet Drs. Obiols S.L. ni per part del pacient, que l'expressament consignat.

La sol·licitud de consulta implica l'acceptació de la política de privadesa del Gabinet Drs. Obiols S.L. i el pagament de la mateixa.

Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.