castellano | english
Qui som
Equip professional
Àrees
Especialització
Serveis
Teleconsulta
Idiomes
Contacte
Dr. Joan Obiols
Llicenciat en Antropologia Cultural al 1975, Universitat de Barcelona.
Especialista en Psiquiatria al 1978, Universitat de Barcelona.
Doctor en Medicina al 1991 per la Universitat de Barcelona amb una tesi sobre el llenguatge esquizofrènic.
Professor del Departament de Psiquiatria, Facultat de Medicina, Universitat de Barcelona entre 1975 i 2000.
Vaig treballar al Clínic com a psiquiatre fins el 1998 quan vaig ser nomenat Director dels Serveis de Salut Mental d’ Andorra a partir de 1998.
Professor de Salut Mental a la Universitat d’Andorra des de 1998.
Secretari de la Secció de Psiquiatria Transcultural de l’Associació Mundial de Psiquiatria de 2005 a 2008.
President del patronat de la Fundació ICEERS (International Center for Ethnobotanical Education Research and Services) des de 2013.
Autor d’una monografia sobre esquizofrènia, vint capítols de llibre i més de 50 articles en revistes nacionals i estrangeres sobre diversos temes de psiquiatria.
Autor de més de 400 comunicacions i pòsters a congressos nacionals i internacionals.
Com a psiquiatre transcultural he tingut ocasió de fer treball de camp a l’Amazonia equatoriana sobre l’ús de l’ayahuasca per part dels xamans shuar, entre altres experiències en aquest àmbit.
© Psiquiatria Obiols. Equip de psiquiatres i psicòlegs a Barcelona